Longview, WA
July 22, 2020
Longview, WA
Cowlitz County Fair